top of page
drinken-en -buiten-spelen-kinderopvang-villa-lilla.jpg
Buitenschoolse opvang in Heiloo, BSO Heiloo

Veiligheid en gezondheid

BSO Villa Lilla heeft een veiligheids-en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids-en gezondheidsbeleid beschreven is en houden we het beleid actueel. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerksters, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 

 

Verantwoord eten en drinken

Kinderen krijgen op de BSO na schooltijd vers fruit aangeboden en iets te drinken (thee, limonade of appelsap). Kinderen kunnen iets vertellen (over de schooldag) en naar elkaar luisteren, net zoals ze dat thuis zouden doen. Op deze manier organiseren wij een groepsaangelegenheid. Aan het eind van de dag (± 17.00 uur) krijgen alle kinderen een tussendoortje en drinken (nieuw voedingsbeleid met gezonde voeding). Wanneer uw kind de BSO bezoekt voor een halve of hele dag wordt ook tussen de middag in groepsverband gegeten. De waarde van voedsel en van het samenzijn worden met aandacht voor de maaltijd overgebracht. Samen eten bij de BSO wordt daarom ook niet gedaan vanuit een trommeltje; voor een maaltijd wordt de tafel altijd gedekt. Kinderen mogen over het algemeen zelf hun broodje klaarmaken. Als ze dit nog niet kunnen, leren wij dat hen aan. Zij smeren eerst een broodje met hartig beleg, daarna mogen de kinderen kiezen voor zoet beleg als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. De pedagogisch medewerkers houden toezicht en begeleiden de kinderen zo nodig bij het brood smeren. Tijdens de maaltijd drinken de kinderen een beker melk, water of thee (niet heet).

Thema’s en activiteiten

Er is een duidelijk onderscheid in activiteiten gedurende de schoolweken en tijdens de vakanties. Een kind dat na schooltijd naar de BSO komt, heeft al een dag achter de rug. Villa Lilla beschouwt de tijd op de BSO dan ook als vrije tijd voor uw kind. Dit betekent dat uw kind zelf mag kiezen wat hij of zij gaat doen; binnen-of buitenspelen, samen of alleen. De rol van de pedagogisch medewerksters hierin is begeleidend en ondersteunend. De groep beschikt over voldoende materialen, speeltjes en speelgoed om voor elk kind een zo prettige vrijetijdsbesteding mogelijk te maken. Tijdens de vakanties, wanneer de kinderen een hele dag op de BSO doorbrengen, worden activiteiten gedaan met verschillende thema’s. U wordt ruim van te voren geïnformeerd over het programma in de vakantie.

 

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan van Villla Lilla volgt de gedachten over opvoeden van Marianne Riksen Walraven. Ze onderschrijft ‘vier basisdoelen’: 

 

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/ omgeving en het contact met andere kinderen. 

 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal niveau. 

 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. 

 

Kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen is beter, wachten dat je aan de beurt bent, et cetera. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang leren kinderen wat wel en niet mag. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. We laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen van verschillende culturen.

 

Kinderopvang Villa Lilla heeft haar pedagogisch beleid geformuleerd op basis van deze vier doelen en voor iedere opvangvorm geformuleerd.

 

Openingstijden

Naschoolse opvang 

Maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur t/m 18.30 uur.

Woensdag vanaf 12.30 uur t/m 18.30 uur.

Vrijdag vanaf 14.00 uur t/m 18.30 uur

In de schoolvakanties zijn de openingstijden vanaf 7.30 uur t/m 18.30 uur. 

Tijdens de schoolvakanties zijn wij op woensdag gesloten

 

Voorschoolse opvang 

Gedurende de schoolweken is er van 7.15 uur tot 8.45 uur voorschoolse opvang. Uw kind wordt door een pedagogisch medewerkster van BSO Villa Lilla opgevangen en naar school gebracht. Op de voorschoolse opvang wordt en gezellige sfeer gecreëerd en krijgen de kinderen de mogelijkheid om vrij te spelen of hun ontbijt te nuttigen.

Op woensdag bieden wij geen VSO

 

Tarieven

Tarieven Villa Lilla per 1 januari 2024

Het maandbedrag in onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op opvang voor één dag (Dagopvang), ochtend (Peuterspeelzaal) of middag (BSO) per week.  

 

Dagopvang 

52 weken

€ 10.25 p/u 

 

Peuterspeelzaal 

40 weken

€ 10.25 p/u 

 

Buitenschoolse opvang* 

40 weken

€ 9.60 p/u 

 

Vakantieopvang 

12 weken

€ 9.60 p/uur 

 

Voorschoolse opvang* 

40 weken

€ 9.60 p/u

 

*Exclusief een lange BSO middag op de woensdag.

 

Op de site van de belastingdienst vindt u een Kinderopvang toeslagtabel 2024.​​​​​​​ Ook kunt een proefberekening maken over de hoogte van de toeslag waar u recht op heeft. Klik hier voor de proefberekening.

veiligheid
eten
activiteiten
Beleid
tijden
tarieven

Ouders zeggen:

 

"De leidsters zijn zeer precies. Dat is erg prettig."

bottom of page