top of page
Peuteropvang in Heiloo

Veiligheid en gezondheid

Peuterspeelzaal Villa Lilla heeft een veiligheids-en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids-en gezondheidsbeleid beschreven is en houden we het beleid actueel. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerksters, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 

 

Verantwoord eten en drinken

Met elkaar vers fruit eten en iets drinken biedt een moment van rust. De pedagogisch medewerkster houdt hierbij rekening met het dieet van een peuter of de voorkeur van ouders voor specifieke voeding voor hun peuter (bijvoorbeeld vegetarisch of allergisch). Tijdens het eet- en drinkmoment wachten we op elkaar en hebben we contact met elkaar. We zingen samen en voeren gesprekken. Wanneer de pedagogisch medewerksters of de peuters trakteren, doen zij dat met gezonde en lekkere voeding die weinig of geen suiker bevat.

Thema’s en activiteiten

Ontdekkend spelen met voor- en vroegschoolse educatie. Villa Lilla vindt het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. In dit kader bieden we voor- en vroegschoolse educatie. Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool.  Bij het programma wordt uw kind op een speelse manier bij zijn/haar ontwikkeling gestimuleerd. Wij werken met het Uk en Puk programma. Puk is een lieve zachte pop en een vriendje voor de kinderen. Puk maakt hetzelfde mee als de kinderen tijdens een dag op het kinderdagverblijf. De taalontwikkeling krijgt binnen het programma aandacht, maar ook andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. De activiteiten die de pedagogisch medewerksters organiseren, de inrichting van onze accommodatie (denk bijvoorbeeld aan de thematafels) en het spelmateriaal spelen allemaal een belangrijk rol in het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Ouders worden op de hoogte gebracht van de thema’s die we inzetten zodat deze thema’s ook thuis gestimuleerd kunnen worden.

 

Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan van Villla Lilla volgt de gedachten over opvoeden van Marianne Riksen Walraven. Ze onderschrijft ‘vier basisdoelen’: 

 

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/ omgeving en het contact met andere kinderen. 

 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal niveau. 

 

Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. 

 

Kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen is beter, wachten dat je aan de beurt bent, et cetera. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang leren kinderen wat wel en niet mag. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. We laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen van verschillende culturen.

 

Kinderopvang Villa Lilla heeft haar pedagogisch beleid geformuleerd op basis van deze vier doelen en voor iedere opvangvorm geformuleerd.

 

Openingstijden

De opvang is van maandag t/m vrijdag. Wij zijn geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. U kunt uw kind plaatsen vanaf 2 ochtenden per week. U heeft vrije keuze van dagen. In de schoolvakanties is er geen peuterspeelzaal.

 

Tarieven

Tarieven Villa Lilla per 1 januari 2024

Villa Lilla hanteert een uurtarief van € 10.25, wat overeenkomt met het maximaal tarief dat vergoed wordt door de overheid. Het maandbedrag in onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op opvang voor 1ochtend Peuterspeelzaal. ( minimale afname 2 ochtenden) 

 

Peuterspeelzaal 

40 weken 

€10.25 p/u

 

* Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, waardoor de nettokosten aanzienlijk dalen.

* Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van de gemeente Heiloo.

 

Op de site van de belastingdienst vindt u een Kinderopvang toeslagtabel 2024.​​​​​​​ Ook kunt een proefberekening maken over de hoogte van de toeslag waar u recht op heeft. Klik hier voor de proefberekening.

veiligheid
eten
activiteiten
Beleid
tijden
tarieven

Ouders zeggen:

 

"Wij zijn superblij met jullie. Enorm bedankt voor dit gevoel."

bottom of page