Inschrijven BSO

Kind

Ouders/verzorgers

Tot de plaatsing definitief is, wordt er niet geïncasseerd.

School

Wel of geen opvang tijdens schoolvakanties

Gewenste dagen

Naschoolse opvang
Voorschoolse opvang

Aanvangdatum opvang

Bedankt voor de inzending!