top of page

Inschrijven BSO

Kind

Ouders/verzorgers

Tot de plaatsing definitief is, wordt er niet geïncasseerd.

School

Wel of geen opvang tijdens schoolvakanties

Gewenste dagen

Naschoolse opvang
Voorschoolse opvang

Aanvangdatum opvang

Bedankt voor de inzending!

bottom of page