top of page
Kinderopvang Villa Lilla
 • Veiligheid en gezondheid
  Dagopvang Villa Lilla heeft een veiligheids-en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids-en gezondheidsbeleid beschreven is en houden we het beleid actueel. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerksters, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren.
 • Verantwoord eten en drinken
  Villa Lilla vindt het belangrijk om kinderen gezonde voeding aan te bieden. Wij proberen zoveel mogelijk de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen te beperken en wij zorgen dat ze voldoende vezels eten. De feestjes worden gezond gevierd en wij houden ons aan vaste eetmomenten. Naast fruit bieden wij ook groenten aan zoals paprika, komkommer en tomaatjes. De kinderen zijn razend enthousiast over onze eetgewoontes.
 • Thema's en activiteiten
  Ontdekkend spelen met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Villa Lilla vindt het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. In dit kader bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat is leuk en leerzaam voor uw kind en vormt een goede voorbereiding op de basisschool. Al onze pedagogisch medewerksters worden geschoold in de voor- en vroegschoolse educatie. Bij het VVE-programma wordt uw kind op een speelse manier bij zijn/haar ontwikkeling gestimuleerd. Wij werken met het Uk en Puk programma. Puk is een lieve zachte pop en een vriendje voor de kinderen. Puk maakt hetzelfde mee als de kinderen tijdens een dag op het kinderdagverblijf. De taalontwikkeling krijgt binnen het programma aandacht, maar ook andere ontwikkelingsgebieden komen aan bod. De activiteiten die de pedagogisch medewerksters organiseren, de inrichting van onze accommodatie (denk bijvoorbeeld aan de thematafels) en het spelmateriaal spelen allemaal een belangrijk rol in het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. Ouders worden op de hoogte gebracht van de thema’s die we inzetten zodat deze thema’s ook thuis gestimuleerd kunnen worden.
 • Pedagogisch beleid
  Het pedagogisch beleidsplan van Villla Lilla volgt de gedachten over opvoeden van Marianne Riksen Walraven. Ze onderschrijft ‘vier basisdoelen’: Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid: Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in de kinderopvang wordt bepaald door de groepsleiding, de ruimte/ omgeving en het contact met andere kinderen. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op motorisch, cognitief, emotioneel en sociaal niveau. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties: Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties krijgen kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving. Kinderen de gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken: Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen is beter, wachten dat je aan de beurt bent, et cetera. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang leren kinderen wat wel en niet mag. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. We laten kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden maar ook met omgangsvormen van verschillende culturen. Kinderopvang Villa Lilla heeft haar pedagogisch beleid geformuleerd op basis van deze vier doelen en voor iedere opvangvorm geformuleerd.
 • Openingstijden
  Villa Lilla is open van maandag t/m vrijdag gedurende 52 weken per jaar, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. De openingstijden zijn ruim: 11 uur per dag, van 7.30 uur tot 18.30 uur. Het halen en brengen van kinderen kan ’s ochtends van 7.30 uur tot 9.00 uur en ‘s avonds tussen 17.00 uur en 18.30 uur. De kinderen kunnen natuurlijk altijd later gebracht worden en/of eerder opgehaald worden, mits dit van tevoren overlegd is met één van de pedagogische medewerkers van de groep. Verlenging openingstijden U kunt de openingstijden of sluitingstijden incidenteel verlengen met een half uur, alleen op aanvraag. U kunt dit aanvragen per mail of per telefoon.
 • Tarieven
  Tarieven Villa Lilla per 1 januari 2021 Villa Lilla hanteert een uurtarief van € 8.46 wat overeenkomt met het maximaal tarief dat vergoed wordt door de overheid. Het maandbedrag in onderstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op opvang voor één dag (Dagopvang), ochtend (Peuterspeelzaal) of middag (BSO) per week. Dagopvang 52 weken € 403.26 p/mnd € 8.46 p/u Peuterspeelzaal 40 weken € 112.80 p/mnd € 8.46 p/u Buitenschoolse opvang* 40 weken € 92.17 p/mnd € 7.90 p/u Vakantie opvang 12 weken € 86.90 p/m € 7.90 Voorschoolse opvang* 40 weken € 39.5 p/mnd € 7.90 p/mnd *Exclusief een lange BSO middag op de woensdag of vrijdagmiddag. Op de site van de belastingdienst vindt u een Kinderopvang toeslagtabel 2021. Ook kunt een proefberekening maken over de hoogte van de toeslag waar u recht op heeft. Klik hier voor de proefberekening.
bottom of page